Medlemmer

I Lauget kan kun optages mænd, der er fyldt 21 år. Forslag til optagelse af nye laugsbrødre kan kun foretages af allerede optagne laugsbrødre. Der kan kun optages 1 ny laugsbroder pr. år. Kommer der flere forslag til nye laugsbrødre, er det Lauget, som afgør ved almindelig flertalsbeslutning, hvem der kan optages.

Se en optagelse i vores Flisepudser Laug som fandt sted d. 6. maj 2015.

I dag består Lauget af 40 medlemmer, du kan se en liste over medlemmerne herunder.

Navn Telefon nummber Mail

Kontakt

Phone

+45 51482738

Location

Hospitalsgade 16,
6000 Kolding